Novinky

Po napsání hledaného slova stiskněte enter.
Pridat
Odebrat
E-mail Objednání/zrušení zpráv o novinkách na Váš e-mail
Datum zadání zprávy Stručný název Rubrika
31/3/2015 Otokar Fischer: Literární studie a stati II (Publikace)
30/3/2015 Přednáškový cyklus - Jan Hus (Konference a přednášky)
30/3/2015 Přednáškový cyklus - Jan Hus (Konference a přednášky)
30/3/2015 Přednáškový cyklus - Jan Hus (Konference a přednášky)
27/3/2015 Nový obor Čeština pro cizince (Zprávy)
26/3/2015 Ten, který byl (Konference a přednášky)
24/3/2015 Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele ÚČL AV ČR, v. v. i. (Stipendia, místa)
8/3/2015 Semiotika literatúry (Konference a přednášky)
27/2/2015 Jaroslav David - Přemysl Mácha: Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví (Publikace)
11/2/2015 Otokar Fischer: Literární studie a stati I (Publikace)
11/2/2015 Josef Vojvodík, Jan Wiendl (eds.): Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1910-1958 (dotisk 1. vydání) (Publikace)
11/2/2015 .: Slovo a smysl 22 (Publikace)
21/1/2015 Jan Zatloukal (ed.): Correspondance Henri Pourrat – Jan Čep (1932-1958). Ce n’est qu’un mot pour l’amitié... (Vzájemná korespondence Henri Pourrat – Jan Čep. Je to jen slovo pro přátelství...) (Publikace)
16/1/2015 Jan Zatloukal: L’exil de Jan Čep. Un écrivain tchèque en France (Exil Jana Čepa. Český spisovatel ve Francii) (Publikace)
21/10/2014 Dnešní svět zítřejšíma očima (Konference a přednášky)
27/5/2014 Literární kritika šedesátých let 20. století mezi teorií a politikou (Konference a přednášky)
13/5/2014 Výběrové řízení na pozici doktoranda nebo výzkumného pracovníka se specializací medievista - bohemista (Stipendia, místa)
16/4/2014 Nové číslo časopisu Texty (Zprávy)

bohemistika@ucl.cas.cz
(C) 2002

counter