Publikace

Po napsání hledaného slova stiskněte enter.
Pridat
Odebrat
E-mail Objednání/zrušení zpráv o novinkách na Váš e-mail
Ladislava Součková Linhartová: Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka - zjevení biedermeieru?, Praha 2016.
Studie Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka - zjevení biedermeieru? je pokusem o interpretaci posledního románu Ladislava Fukse, situovaného především do Vídně v epoše fin de siecle. Zabývá se vztahem románového fikčního světa ke kultuře a filozofii biedermeieru. O biedermeieru je zde uvažováno jako o hodnotovém proudu, harmonizujícím přístup k životu, ale i metodě, která preferuje idylu a vtiskuje specifické rysy formální podobě textu. Jako analytický nástroj je vzhledem k výrazné intertextualitě Fuksovy textury zvolena teorie transtextuality Gérarda Genetta.
31/1/2017
Autor zprávy Vydavatelství FF UK

bohemistika@ucl.cas.cz
(C) 2002

counter