Konference a přednášky

Po napsání hledaného slova stiskněte enter.
Pridat
Odebrat
E-mail Objednání/zrušení zpráv o novinkách na Váš e-mail
Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí
Pořádá Slezská univerzita v Opavě
Opava, Sedlnice (u Nového Jičína)
červen
Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí. Na rok 2018 připravujeme projekt v rámci Česko-polského fóra MZV ve spolupráci s partnerem, jímž bude Filologická fakulta Varšavské univerzity v Polsku, na téma Joseph von Eichendorff (1788 Lubovice u Ratiboře, Horní Slezsko – 1857 Nysa) a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí. Joseph Karl Benedikt svobodný pán von Eichendorff byl prozaik, básník a dramatik německého romantismu. Eichendorffovo lyrické dílo se dočkalo zhruba pěti tisíc zhudebnění a jako prozaik je dosud stále čten a hodnocen. Rámec sympózia bude interdisciplinární, zapojit se mohou se svými referáty kolegové literární vědci (bohemisté, ale osloveni budou rovněž germanisté a polonisté či slavisté), muzikologové, kulturologové apod., kteří se budou prezentovat na sympóziu, jež se odbude v Kulturním domě Sněženka v Sedlnicích u Nového Jičína, kde Eichendorff pobýval na rodovém zámku. Výstupem ze setkání odborníků bude kolektivní monografie. Tématem referátů nemusí být přímo osobnost a dílo Eichendorffovo, ale pozornost referentů může být soustředěna k dalším osobnostem spojeným s česko-polským kulturním a uměleckým pohraničím od středověku do současnosti. Termín konference bude upřesněn, počítáme s červnem 2018 - jde o rok, kdy si připomeneme 230 let od narození básníka. Ubytování účastníků a hostů se podle možností uskuteční v Opavě. V případě Vašeho zájmu sdělte do 5. 10. zamýšlené téma Vašeho vystoupení na e-mailovou adresu: libor.martinek@fpf.slu.cz Pozvánky s dalším upřesněním a podrobnějšími informacemi budeme rozesílat poté, kdy bude projekt Č-PF schválen.
Kontaktní osoba Libor Martinek
Tel. 605476721
4/9/2017
Autor zprávy Libor Martinek

bohemistika@ucl.cas.cz
(C) 2002

counter